Na stiahnutie

Cenníky

Posúdenie strechy a stanovenie technológie opravy vykonávame ZADARMO

Cena nástreku PUR je závislá na rozsahu prác a prípravy podkladu. V cene nástreku je zahrnutá bežná úprava podkladu (prerezávanie hrčí, ich vysušeniu a spätné natavenie lepenky k podkladu, odsekaní vrásnenie, zametanie strechy, demontáž a spätná montáž bleskozvodu), nástrek PUR strešného plášťa v danej hrúbke, práce a ubytovania pracovníkov.

Celkovú cenu vám stanovíme na základe prehliadky strechy a posúdenie jej stavu.