Najčastejšie otázky – Mäkká pena

Aké hrúbky je nutné aplikovať?

Hrúbka izolačnej vrstvy by mala byť stanovená výpočtom z požiadavky na zvýšenie tepelného odporu konštrukcie (zníženie koef. prestupu tepla). Pre každý typ izolácie je najprv nutné zvoliť vhodnú penu, a na jej parametre určiť výpočtom hrúbku.

Ako nás mnoho našich zákazníkov informoval, niektorí zástupcovia alebo spracovatelia „chytrých izolačných produktov“ im tvrdia, že napr. hrúbka peny 15 – 18 cm s otvorenou bunečnou štruktúrou na izoláciu podkrovia bohato stačí. Dôvod je jasný : znížiť celkovú cenu diela za účelom získania zákazky bez zodpovednosti, či dielo bude dlhodobo spĺňať kritéria dané našou geografickou polohou. Doporučujeme previesť nástrek ľahkou penou v hr. min 200 mm.

Je potrebné používať parozábrany?

Niektorí zástupcovia alebo spracovatelia „chytrých izolačných produktov“ tvrdia, že peny s otvorenou bunečnou štruktúrou na izoláciu podkrovia nepotrebujú paru vzdornú zábranu, pretože „dýchajú a sú nenasiakavé“. Pojem „dýchanie“ je laické zovšeobecnenie vlastností nízkeho difúzneho odporu prestupu vodných par. Akékoľvek ľahké peny sú nasiakavé a ich nasiakavosť je okolo 30% objemu, objavujú sa aj peny s nasiakavosťou vyššou. Práve z tohto dôvodu je nutné takmer vždy doplňovať skladbu o veľmi dobre prevedenú paru vzdornú zábranu (obvykle fólie). Pri istých teplotných parametroch vo vnútri a mimo objektu by mohlo v prípade absencie paru vzdornej fólie dôjsť ku kondenzácii vodných par. Nepoužitie parozábrany považujeme za nezmysel a ide o základné neznalosti stavebnej fyziky

Sú Vaše izolačné systémy PUR IZOLACE porovnateľné s niektorými ponúknutými „chytrými izolačnými produktami“ ?

Naša firma, zaoberajúca sa od roku 1991 výrobou, vývojom a aplikáciou všetkých striekaných a liatych pien v mieste od samého začiatku svojej činnosti dáva dôraz na kvalitu a dlhodobú životnosť. Aj voľba surovín – prevažne z Nemecka a strednej Európy – je zárukou vysokej kvality a dlhodobej životnosti. Môžeme zdokumentovať diela staršie ako 20 rokov, nie kdesi v Amerike alebo v Kanade, ale tu v slovenských alebo českých podmienkach.

Vzhľadom k tejto tradícii a postaveniu na trhu si nechceme kaziť svoju reputáciu neistými aplikáciami pien, nevhodných pre naše klimatické podmienky. V našich ponukách sa žiadne „vychytralosti“ neobjavujú

Aká je životnosť striekanej peny?

Životnosť striekaných polyuretánových systémov je po celú dobu životnosti stavby.

Môžem si realizáciu vykonať svojpomocne?

Striekané izolácie nie sú možné aplikovať svojpomocne. K aplikácii je treba špeciálna technológia.

PUR pena sa na slnku rozpadá

Často dochádza k pomýleniu pur peny dvojkomponentnej (napr. používané na strechy) a jednokomponentnej montážnou penou v spreji (napr. používané k montáži okien). Tieto peny, hoci sú chemicky takmer zhodné, majú úplne rozdielne pomerové zloženie chemických komponentov. U jednokomponentnej montážnej peny zpôsobuje jej pomerové zloženie abnormálnu nestálosť voči UV žiareniu a otvorenú bunečnú štruktúru. Úplne iná je situácia u dvojkomponentnej peny – napr. na izoláciu striech, kde zložky A a B sú medzi sebou bezozvyšku zreagované (stechiometrická reakcia) a vplyv UV žiarenia sa prejavuje veľmi pomaly a iba povrchovo.

PUR pena je vysoko horľavá a šíri požiar

Požiarna odolnosť sa reguluje obsahom a druhom retardérov horenia. V prípade, že úplne chýba, je pena horľavá, avšak nekvapká. V 90 % aplikácií sú peny požiarne retardované, tzn. sú samozhášavé.

PUR pena je zdravotne závadná, uvoľňuje zdraviu škodlivé látky

PUR pena je zdravotne nezávadná, ako tepelný izolant sa prednostne používa napr. v potravinárskom priemysle (izolácie v pivovaroch, mliekarňach, mraziarňach atď.) Všetky chladničky a mraziarne sú výlučne izolované tvrdou PUR penou. Z PUR peny sa nič neuvoľňuje. Napr. každému obecne známy molitan je mäkká forma polyuretánovej peny, na ktorej každý deň spíme.