Najčastejšie otázky – Tvrdá pena

Nástek PUR peny sa už vo svete nepoužíva

Technológia nástreku polyuretánových pien je v porovnaní s inými technológiami (natavenie asfaltových lepeniek, pokládka PVC fólií, pokládka polystyrénu alebo minerálnych vat) rozhodne náročnejší na odborný, skúsený, školený a zodpovedný personál. Taktiež vyžaduje veľké investície do kvalitných technologických zariadení. Preto je tento zpôsob izolácie menej rozšírený, ako tie tzv. klasické, kde stačí propan-butanový horák a špachtle, prípadne teplovzdušná zváračka. V celom svete sa však technológia používa, v Európe je to napr. Španielsko, Grécko, Nemecko, Poľsko atď. Najviac sa používa v USA. Pri návšteve celonárodnej americkej výstavy NATIONAL ROOF EXPO 2009 v Las Vegas vystavovalo technológiu PUR na izoláciu striech cca 10 % vystavovateľov.

PUR pena je zdravotne závadná, uvoľňuje zdraviu škodlivé látky

PUR pena je zdravotne nezávadná, ako tepelný izolant sa prednostne používa napr. v potravinárskom priemysle (izolácie v pivovaroch, mliekarňach, mraziarňach atď.) Všetky chladničky a mraziarne sú výlučne izolované tvrdou PUR penou. Z PUR peny sa nič neuvoľňuje. Napr. každému všeobecne známy molitan je mäkká forma polyuretánovej peny, na ktorej každý deň spíme.

PUR pena sa na slnku rozpadá

Často dochádza k pomýleniu pur peny dvojkomponentnej (napr. používané na strechy) a jednokomponentnej montážnou penou v spreji (napr. používané k montáži okien). Tieto peny, hoci sú chemicky takmer zhodné, majú úplne rozdielne pomerové zloženie chemických komponentov. U jednokomponentnej montážnej peny zpôsobuje jej pomerové zloženie abnormálnu nestálosť voči UV žiareniu a otvorenú bunečnú štruktúru. Úplne iná je situácia u dvojkomponentnej peny – napr. na izoláciu striech, kde zložky A a B sú medzi sebou bezozvyšku zreagované (stechiometrická reakcia) a vplyv UV žiarenia sa prejavuje veľmi pomaly a iba povrchovo. Napriek tomu každú pur penu je nutné zabezpečiť UV ochrannou vrstvou – obvykle náterom. Náter preto tvorí časť izolačného systému PUR IZOLACE. Dobre spracovaná strešná polyuretánová pena, ktorá bola aj dlhodobo vystavená UV žiareniu však nestráca na svojich izolačných schopnostiach.

PUR pena nemá stabilné izolačné vlastnosti.

Pravda je úplný opak. Práve pre svoje stabilné izolačné vlastnosti je tvrdá PUR pena používaná vo vyššie spomenutých chladničkách, ale aj sendvičových paneloch, alebo napr. podzemných teplovodných rozvodoch. Izolačné parametre si zachováva bez zjavných zmien v obrovskom rozsahu prevádzkových teplôt, od – 200 do + 110 °C. Dôvodom je, že tvrdá pur pena neobsahuje vzduch a zmena teploty a obsah vlhkosti vzduchu tak neovplyvňuje izolačné parametré PUR peny.

PUR pena je vysoko horľavá a šíri požiar.

Ako celá rada plastov, môže byť aj tvrdá PUR pena rôzne požiarne odolná. Požiarna odolnosť sa reguluje obsahom a druhom retardérov horenia. V prípade, že úplne chýba, je pena horľavá, avšak nekvapká. V 90 % aplikácií sú peny požiarne retardované, tzn. sú samozhášavé. Krátkodobo znesú teploty do 250°C, bez akýchkoľvek poškodení štruktúry. Izolačný systém PUR IZOLACE z požiarno-technického hľadiska splňuje najprísnejšie kritéria podľa EN (viz Certifikáty).

Tu opäť platí, čím je nižšia cena výsledného produktu, tým väčšie riziko. Požiarne retardéry (obzvlášť moderné a vysoko účinné) zvyšujú cenu produktu.

PUR pena na strechách sa musí každé dva roky natierať

PUR pena použitá ako tepelná a hydroizolačná vrstva na strechách sa musí natierať vtedy, pokiaľ náter viditeľne chýba. Minimálna životnosť kvalitne prevedených najlacnejších náterov je 5 rokov, obvykle však viac. Izolačný systém PUR IZOLACE ponúka aj bezúdržbovú variantu s životnosťou cez 40 rokov. Životnosť náterov je rôzna, je závislá na jeho druhu (chemicky) a nanesenej vrstve. Svoju podstatnú rolu hrajú aj aplikačné podmienky a ich dodržanie a v neposlednom rade aj vhodnosť typu náteru na danú strechu.

PUR pena na plochých strechách je nepochôdzna.

PUR pena používaná v Nemecku a rade vyspelých západoeurópskych krajinách ako tepelná a hydroizolačná vrstva na strechách musí mať objemovú (špecifickú) hmotnosť 60 kg/m3. Od tejto hmotnosti sa odvíja min. pevnosť v tlaku cca 4 kg/cm2 a viac. Táto izolačná vrstva je pre potrebu obslužnej pochôdzky po strechách pochôdzna. Rozdielne požiadavky však majú „zámorské“ peny, kde sa uspokojujú s objemovou (špecifickou) hmotnosťou 40 kg/m3. Je jasné, že tento deficit hustoty sa musí niekde prejaviť: nižšia pevnosť v tlaku, horšia obrysová stabilita a čiastočne vyššia nasiakavosť (z dlhodobého hľadiska). Tento neutešený stav sa objavuje aj u mnoho španielských pien. V klimatických podmienkach Španielska totiž nie sú strešné peny tak dlhodobo exponované mrazu a stojacej vody (ľadu) ako v strednej a severnej Európe.

PUR pena na plochých strechách je nevodotesná.

V prvom rade je nutné upozorniť, že správne prevedený nástrek je bez škár. Pena s objemovou (špecifickou) hmotnosťou 60 kg/m3 má veľmi nízku nasiakavosť, spolu s UV vrstvou vytvárajú hydroizolačnú vrstvu.

Peny s hustotou 40 kg/m3 majú čiastočne vyššiu nasiakavosť (z dlhodobého hľadiska), ako hydroizolácia na strechu nepatrí.

Hrúbka izolačnej vrstvy je nerovnomerná.

Norma DIN 18 159 umožňuje toleranciu hrúbky 20%, pričom aritmetický priemer najmenej 10-tich meraní musí splňovať menovitú (alebo dohodnutú) hrúbku vrstvy. Skúsený personál má hrúbku nástreku v tolerancii 5 mm.

Iná vec je, že nástrek verne kopíruje podlažie, tzn., že napr. spoj asfaltových pásov v podklade je verne zobrazený vo vrstve 30 mm (aj viac) silné. Je nutné si uvedomiť, že tepelne izolačná vrstva musí izolovať na všetkých miestach povrchu rovnomerne, tzn. že kopírovanie tvaru podkladu je veľkou výhodou tejto technológie.

Izolačná vrstva sa zmršťuje

Zmršťovanie izolačnej vrstvy na streche je iba dôsledok nekvalitne prevedenej práce alebo voľby nevhodnej peny. Príčina môže byť jednak v zle spracovanej pene a v nedostatočnej príprave podkladu. Súčiniteľ diaľkovej rozťažnosti tvrdej pur peny sa pohybuje v rozmedzí 5 – 8 x 10-5 .K-1, tzn. 0,00005 m pri náraste teploty o 1 oC pre diaľku 1 m. Vzhľadom k faktu, že striekaná pena celoplošne dokonale kotví k podkladu a prirodzená roztažnosť je takto nízka, sa nedá o abnormálnom zmršťovaní vrstvy ako prirodzenej negatívnej vlastnosti vôbec rozprávať.

Izolačná vrstva z PUR peny je veľmi ťažká.

Objemová (špecifická) hmotnosť PUR peny používanej na izolácie striech činí cca 60 kg/m3. Pri hrúbke vrstvy 30 mm má 1 m2 hmotnosť 1,8- 2,0 kg ! Izolačný systém PUR IZOLACE s bezúdržbovou variantou silikon/drvená bridlice/pečatiaca silikon transparent max. 4 kg/m2.

Máme ponuku na izoláciu strechy „najdokonalejšou a najchytrejšou penou“ so zárukou 35 rokov. Môžeme tomu veriť?

Záruky výrazne presahujúce 10 rokov, obzvlášť od firiem, ktoré začali pred pár rokmi a dodnes sa „učia“ sú viac ako podozrivé. Často sa tak isto objavujú záruky na materiál 50 – 100 rokov a tenkým drobným písmom záruku na prácu 24 mesiacov. Paradoxne sa často jedná o živnostníkov alebo S.R.O., s minimálnym základným imaním. Dodržanie záruky 35 rokov (alebo aj iba 15) je preto úplnou utópiou a iba reklamný ťah na neskúseného zákazníka. Naopak, také nezmyselné záruky sú dôvodom vyradiť takého dodávateľa. Pozor, je dôležité nezamieňať pojem záruky a životnosti!

PUR-IZOLACE s.r.o. – Váš možný partner pre zodpovednú realizáciu od roku 1991.