Oprava polyuretánovej strechy po predchádzajúcej neodbornej aplikácii. SVJ Bezručova 361, Turnov

Oprava polyuretánovej strechy po predchádzajúcej neodbornej aplikácii konkurenčnou firmou. SVJ Bezručova 361, Turnov