O nás

PUR IZOLACE prevádzkareňPUR-IZOLACE s.r.o. je pôvodom česká spoločnosť úzko špecializovaná na výrobu tepelných a vodotesných izolácií nástrekom alebo liatím tvrdej polyuretánovej (pur) a polyisokyanurátovej (pir) peny na mieste – na stavbe priamo u zákazníka. Firma PUR-IZOLACE s.r.o. bola založená v roku 1991. Ponúka komplexné služby v tomto odbore: tepelno – technické výpočty, projektovú dokumentáciu, výber materiálov, technologické postupy a realizácia technológií Gusmer (USA). Spolupracuje na rozvoji technológie s radou európskych odborníkov. Ako jediná z východnej Európy získala už v roku 1998 Certifikát Polyurethane Roof Training Center v USA. Svoje služby poskytujeme na celom území Európy.

Výrobná kapacita všetkých firiem PUR IZOLACE činí celkom 13 mobilných vysokotlakových technologických jednotiek GUSMER/GRACO pre spracovanie polyuretánových pien.

Významné uznanie

  • Významným uznaním o odbornosti firmy v odboru spracovania polyuretánových pien spracovávaných na mieste je uvedenie firmy vo svetovej správe „A Global Market Report on Spray Polyurethane Foams“, ktorú vydal IAL CONSULTANTS, DECEMBER 2007.
  • Ako jedna z prvých bola firma PUR-IZOLACE s.r.o. (IČO 44227744) registrovaná v zozname odborných dodávateľov v dotačnom programe „ZELENÁ ÚSPORÁM“ , tak isto ako jej produkty v zozname výrobkov a technológií (Izolačný systém PUR IZOLACE, č. SVT 408 a Izolačný systém PUR IZOLACE SOFT, č. SVT 7801).
  • Firma PUR IZOLACE s.r.o. od roku 2001 pracuje v systéme managementu jakosti ČN EN ISO 9001 : 2001.
  • Název PUR IZOLACE ® je od roku 1992 chránený ochrannou známkou, tak ako produkty SILICOAT ®.

Firma PUR IZOLACE s.r.o. je autorizovaná k svojej činnosti:

  • ELASTOGRAN Polyurethane GmbH (1992)
  • ICI Polyurethanes (1993)
  • RheinChemie, BAYER Gruppe (1993)
  • ELASTOGRAN Kemipur Poliuretán Kft. (1996)
  • Polyurethane Roof Trainig Center, OH, USA (1998)
  • ALFA SYSTEMS (1999)