Tepelné izolácie a hydroizolácie PUR penou

O nás

Historie společnosti

PUR-IZOLACE s. r. o. je pôvodná česká spoločnosť úzko špecializovaná na výrobu tepelných a vodotesných izolácií nástrekom alebo liatím tvrdej polyuretánovej (pur) a polyizokyanurátovej (pir) peny na mieste – na stavbe priamo u zákazníka. Firma PUR-IZOLACE s. r. o. bola založená v roku 1991. Ponúka komplexné služby v tomto odbore: tepelne – technické výpočty, projektovú dokumentáciu, výber materiálov, technologické postupy a realizáciu technológiou Gusmer (USA). Spolupracuje na rozvoji technológie s mnohými európskymi odborníkmi. Ako jediná z východnej Európy získala už v roku 1998 Certifikát Polyurethane Roof Training Center v USA. Svoje služby poskytujeme na celom území Európy. 

Výrobná kapacita v českej republike činí celkovo 9 mobilných vysokotlakových technologických jednotiek GUSMER/GRACO na spracovanie polyuretánových pien. 

Začiatky činnosti firmy PUR–IZOLACE siahajú už do roku 1988, keď v litoměřickej firme OSEVA bola v spolupráci s odborníkmi z bývalej NDR (Nemecká demokratická republika) zavádzaná technológia izolácií striekaných polyuretánových pien.

Firma PUR-IZOLACE s. r. o. bola založená v roku 1991. V roku 1992 bola založená PUR – IZOLACE Trading s. r. o., obchodná dcérska firma. V roku 1994 boli založené ďalšie dcérske firmy – PUR IZOLACE Opole Sp. Z o. o. v Poľsku a maďarská PUR IZOLÁCIÓ K. f. t. V roku 1998 bola založená slovenská PUR IZOLÁCIE s. r. o. Slovakia.

Firma sa takmer od začiatku zaoberá vývojom technológie vo vzťahu k životnému prostrediu.

Už v roku 1993 (pozri obrázok) sa PUR-IZOLACE intenzívne zaoberali náhradou ekologicky závadných freónov. Oveľa v predstihu sme zaviedli plne ekologické polyuretánové peny s nulovým škodlivým potenciálom ozónovej vrstve (ODP – pozri článok kapitola Publikace). V roku 2018 realizovala izolácie svojím materiálom W60 na báze HFO, ktorý je ekologický z hľadiska zníženia otepľovania (GWP). V úzkej spolupráci so zahraničnými partnermi zaviedla vysoko odolné UV ochranné vrstvy (na izolácie striech) na báze silikónu SILICOAT®, s dlhou životnosťou, vrátane ich výroby v Českej republike.

Celé know how izolácií tvrdou polyuretánovou striekanou „na mieste – in situ“, na svetovej úrovni, je obsiahnuté v produkte „Izolačný systém PUR IZOLACE“.

Ďalšími produktami sú „Tepelne izolačný systém PUR“, tvrdá polyuretánová pena liata na mieste a „Tepelne izolačný systém PIR“, tvrdá polyizokyanurátová pena liata na mieste.

Relatívne novým produktom (prvá aplikácia 2005) je „Izolačný systém PUR IZOLACE SOFT“, ľahká polyuretánová pena s otvorenou bunečnou štruktúrou, striekaná na mieste, na zvukové a tepelné izolácie nízkoenergetických a pasívnych stavieb, podkrovných vstavieb a pod.

Názov PUR IZOLACE® je od roku 1992 chránený ochrannou známkou, rovnako ako produkty SILICOAT®.

Firma PUR-IZOLACE s. r. o., Litoměřice, IČO 44227744

O nás

Významná uznání

Významným uznaním o odbornosti firmy v odbore spracovania polyuretánových pien spracovávaných na mieste je uvedenie firmy vo svetovej správe „A Global Market Report on Spray Polyurethane Foams“, ktorú vydal IAL CONSULTANTS, DECEMBER 2007.

Ako jedna z prvých bola firma PUR-IZOLACE s. r. o. (IČO 44227744) registrovaná v zozname odborných dodávateľov v dotačnom programe „ZELENÁ ÚSPORÁM“, rovnako ako jej produkty v zozname výrobkov a technológií (Izolačný systém PUR IZOLACE, č. SVT 408 a Izolačný systém PUR IZOLACE SOFT, č. SVT 5338).

Názov PUR IZOLACE® je od roku 1992 chránený ochrannou známkou, rovnako ako produkty SILICOAT®.

V roku 2021 dostala firma Barvy laky cenu Vizionár 2020 za novo vyvíjaný systém PUR IZOLACE ALBEDO, ktorý má prínos na redukciu otepľovania.

Firma PUR IZOLACE s. r. o. je autorizovaná na svoju činnosť:
Všetky produkty svojej činnosti (Izolačné systémy) má firma PUR–IZOLACE s. r. o. overené Štátnou skúšobňou – Autorizovanou osobou.