Izolace stropů a stěn z interiérů

Velice rozšířenou aplikací nástřiku tvrdé pěny jsou izolace stěn a stropů z vnitřní strany, v interiéru. Její využití je především u průmyslových a zemědělských objektů.

K tomuto účelu byl vytvořen speciální polyuretanový systém o nízké objemové hmotnosti a s velmi krátkým časem startu chemické reakce. Tvrdá pěna tak může být bez problémů nastříkána ze spodu na stropní konstrukce. Tvrdá PUR pěna je zcela zdravotně nezávadná a lze ji použít i v potravinové a živočišné výrobě.

Příklady použití:

 • izolace hal a stájí v živočišné výrobě (kuřata, slepice, prasata, apod.)
 • izolace skladů v rostlinné výrobě (brambory, jablka, ovoce, zelenina)
 • izolace skladů s řízenou atmosférou
 • izolace průmyslových, výrobních a skladových hal
 • izolace stropních konstrukcí
 • izolace střešních konstrukcí ze spodu (odstraňování tepelných mostů apod.)

Nástřik zevnitř nabízí tyto výhody:

 • celoplošná bezespará tepelná izolace
 • dokonalá tepelná izolace bez tepelných mostů, samokotvící
 • u plechových stěn výrazné ztužení, odstranění vibrací
 • tepelný odpor přesně úměrný tloušťce vrstvy
 • dokonalé zatěsnění složitých tvarových podkladů, spár
 • schopnost vrstvy difúze vodních par
 • vysoká odolnost agresivnímu prostředí
 • vysoká odolnost biologickým vlivům
 • nízké realizační náklady proti klasickým způsobům
 • dobré zvukově izolační parametry
 • odstranění tepelných ztrát infiltrací

Dvouplášťové nádrže, tanky a potrubí: Zde bych sloučil položku nádrže, tanky a k tomu bych přidal potrubí.

* Povinné pole


PUR Izolácie

+421 905 474 182

...

...