Izolácia dekorácií

Technológia nástreku tvrdej peny poskytuje veľmi široký priestor v rôznych odboroch.

Príkladom je výroba kulís a dekorácií pre filmový alebo zábavný priemyseľ, alebo pre výrobu reklám. Tento spôsob aplikácie je veľmi rozšírený v Spojených štátoch, Ázii, ale aj v západnej Európe. Tieto práce vyžadujú najskúsenejších pracovníkov a pri práci asistujú aj filmoví architekti. Obrázky vo fotogalérii zobrazujú realizáciu trvalej expozície zábavných parkov v Nemecku, Belgii a výroby niektorých filmových dekorácií v Českej republike.
Firma PUR IZOLACE s.r.o. túto činnosť vykonáva prevažne ako odborný subdodávateľ špecializovaných firiem pre stavbu a výrobu dekorácií. Každú zákazku je nutné vopred konzultovať, prípadne vyrobiť prototyp a stanoviť postup prác. Pre špecifické účely každej zákazky je možno voliť tvrdú – polotvrdú – mäkkú alebo elastickú penu, alebo ďalšie špeciálne modifikácie.