Zvyslé plochy

Technológia nástreku tvrdej peny umožňuje použitie aj v oblasti izolácií kolmých plôch z vonkajšej strany objektov. Rýchla reakcia zmesi pri vypeňovaní zaručuje presné kopírovanie podkladu a nestiekania pri nástreku. Ďalej sa vyznačuje dokonalou adhéziou k väčšine materiálov.

Toto riešenie prináša tieto výhody

 • celoplošná bezmedzerová tepelná izolácia
 • dokonalá tepelná izolácia bez tepelných mostov, samokotviaca
 • u plechových stien výrazné stuženie, odstránenie vibrácií
 • tepelný odpor presne úmerný hrúbke vrstvy
 • dokonalé zatesnenie zložitých tvarových podkladov, škár
 • zároveň vodotesná bezmedzerová izolačná vrstva
 • schopnosť vrstvy difúzii vodných par
 • vysoká odolnosť agresívnemu prostrediu
 • vysoká odolnosť biologickým vplyvom

Nástrek tvrdej peny na kolmých a tvarových plochách nachádza uplatnenie predovšetkým na:

 • ocelové montované haly v priemysle a poľnohospodárstve (vlnitý a trapézový plech)
 • laminátové haly
 • oblúkové haly
 • steny nádrží, zásobníkov a tankov (oceľové, laminátové, betónové – valcové, guľové apod.)
 • technologických zariadeniach akéhokoľvek tvaru
 • brány

* Povinné pole


PUR Izolácie

+421 905 474 182

...
...
...