Izolácia dutín

Pre tepelné a chladové izolácie „liatím peny na mieste“ má firma PUR IZOLACE atestované dva základné produkty:

 • Tepelno izolačný systém PUR (ATEST č.100-1018584)
  pre rozsah pracovných teplôt -200 až +110 °C
 • Tepelno izolačný systém PIR (ATEST č.100-1018586)
  pre rozsah pracovných teplôt -60 až +180 °C

Použitie pre chladovú a tepelnú izoláciu:

 • technologických zariadení v chemickom, potravinárskom priemysle
 • technologických zariadení v chladiarňach, mraziarňach
 • dutín na stavbách, komôrkové murivo, drevo-stavby
 • dvojplášťové montované haly

Vyplnenie dutých priestorov za účelom stuženia konštrukcie, odstránenie rezonancií

 • sendvičové konštrukcie z plechov, dreva, umelých hmôt
 • oceľové konštrukcie, zvarované, nitované, skrutkované

Vyplnenie dutých priestorov za účelom tesnenia (vniknutie prachu, kvapalín)

 • bóje, plaváky, pontóny
 • dutiny lodných trupov
 • dutiny vo stavbách

Malosériová výroba odliatkov vo formách

Výhody riešenia liatej PUR peny:

 • dokonalá tepelná izolácia, bez tepelných mostov
 • vysoká adhézia k povrchom izolovaných telies
 • nenasiakavosť tepelno izolačnej vrstvy
 • tesnenie a izolácia akýchkoľvek tvarovo zložitých vnútorných priestorov
 • výrazné stuženie konštrukcie
 • odstránenie rezonancií
 • nízke zvýšenie hmotnosti vyplňovaného telesa
 • odolnosť agresívnemu prostrediu
 • odolnosť biologickým vplyvom
 • obrysová stabilita
 • dlhá životnosť
 • rozsah pracovných teplôt: – 200 až +110 °C (Tepelno izolačný systém PUR)
 • rozsah pracovných teplôt: 0 až +180 °C (Tepelno izolačný systém PIR)

* Povinné pole


PUR Izolácie

+421 905 474 182

...
...
Pracovná teplota Doporučená objemová hmotnosť
od +180 °C do -60 °C 40 kg/m3 (PIR)
od +110 °C do -50 °C 45 kg/m3 (PUR)
od -50 °C do -200 °C 50 kg/m3 (PUR)

Pre pracovné teplotné rozsahy nad +110°C do + 180°C je nutné použiť špeciálnu modifikáciu.

PUR pena / PIR pena (polyisokyanurátová pena) – Tepelno izolačný systém PIR ( tvrdá PIR pena „liata“ na mieste).