Izolace plochých střech

Potřeba oprav plochých střech a dodatečné zateplení (z důvodu neustále stoupajících cen energie) a objev zpracování polyuretanu „na místě“ byly počátkem sedmdesátých let (1970) podněty k zavedení progresivní technologie – nástřiku tvrdé polyuretanové pěny přímo na střechu či střešní krytinu. První aplikace se objevily ve Spojených státech, kde má dodnes tato technologie jeden z největších trhů. Tepelné izolace střech mají svůj význam nejenom z hlediska úspory energií v zimním období (úniky tepla), ale i v letním období, kdy klimatizační jednotky mají ve velkých objektech značnou spotřebu elektrické energie. V současné době je situace prakticky srovnatelná.

Technologie nástřiku pur pěny vytváří bezesparou, vodotěsnou a zároveň tepelně izolační vrstvu. Dochází k dokonalému zatěsnění všech kritických míst – průchody vzduchotechniky, hrdla svodů atd. Polyuretanové materiály nejsou odolné vůči slunečnímu záření a tak povrch po určité době může začít degradovat. Pro ochranu izolace proti slunečnímu záření používáme akrylové nebo silikonové UV nátěry s životností 10 – 40 let.

Polyuretanový střešní plášť nachází uplatnění především v oblasti rekonstrukcí plochých, šikmých i jakkoliv tvarovaných střech, ale též při výstavbě nových objektů.

Výhody izolace plochých střech:

 • celoplošná bezespará vodotěsná izolace
 • dokonalá tepelná izolace bez tepelných mostů
 • velmi nízké statické zatížení konstrukce
 • tepelný odpor přesně úměrný tloušťce vrstvy
 • absolutní adheze vrstvy pěny k podkladu
 • dokonalé zatěsnění složitých tvarových podkladů
 • schopnost vrstvy difúze vodních par
 • vysoká odolnost agresivnímu prostředí
 • vysoká odolnost biologickým vlivům
 • plně pochůzná vrstva

Možnosti použití (na poklad):

 • střechy z asfaltovými pásy (rodinné, panelové domy, výrobní a skladové haly atd.)
 • střechy z vlnitého ocelového nebo pozinkovaného nebo hliníkového plechu
 • střechy z trapézového ocelového nebo pozinkovaného plechu (VSŽ)
 • střechy z trapézového hliníkového plechu (KOB)
 • střechy z pozinkovaného nebo měděného falcovaného plechu
 • střechy z vlnitého eternitu (azbestocementu)
 • střechy z vlnitého laminátu
 • střechy tvořené přímo betonovým panelem
 • střechy tvořené betonovým potěrem
 • střechy tvořené pěnobetonem nebo jiným lehčeným betonem
 • střechy tvořené dřevěným bedněním, kryté vrstvou asfaltového pásu
 • střechy tvořené OSB deskami

* Povinné pole


PUR Izolácie

+421 905 474 182

...
...
...