Obloukové a tvarové střechy

V průmyslu a především v zemědělství v západní a severní Evropě poměrně široce rozšířenou aplikací nástřiku tvrdé pěny jsou izolace stěn a stropů z vnitřní strany, v interiéru.

K tomuto účelu byl vytvořen speciální polyuretanový systém o nízké objemové hmotnosti a s velmi krátkým časem startu chemické reakce. Tvrdá pěna tak může být bez problémů nastříkána ze spodu na stropní konstrukce. Protože tvrdá pěna je zdravotně zcela nezávadná, má tento způsob široké použití:obrazek-hala

 • izolace hal a stájí v živočišné výrobě
 • izolace skladů v rostlinné výrobě
 • izolace skladů s řízenou atmosférou
 • izolace průmyslových, výrobních a skladových hal
 • izolace stropních konstrukcí
 • izolace střešních konstrukcí ze spodu (odstraňování tepelných mostů apod.)

Izolace stropu nabízí tyto výhody

 • celoplošná bezespará tepelná izolace
 • dokonalá tepelná izolace bez tepelných mostů, samokotvící
 • u plechových stěn výrazné ztužení, odstranění vibrací
 • tepelný odpor přesně úměrný tloušťce vrstvy
 • dokonalé zatěsnění složitých tvarových podkladů, spár
 • zároveň vodotěsná bezespará izolační vrstva
 • schopnost vrstvy difúze vodních par
 • vysoká odolnost agresivnímu prostředí
 • vysoká odolnost biologickým vlivům
 • nástřik tvrdé pěny na kolmých a tvarových plochách nachází uplatnění především na:
 • ocelové montované haly v průmyslu a zemědělství (vlnitý a trapézový plech)
 • laminátové haly
 • obloukové haly
 • stěny nádrží, zásobníků a tanků (ocelové, laminátové, betonové – válcové, kulové apod.)
 • technologická zařízení jakéhokoliv tvaru vrata